dinsdag 21 april 2015

Leesplezier : Bill Bryson

De boeken van Bill Bryson kan je moeilijk plaatsen. In de boekhandel vind je zijn boeken meestal bij de reisverhalen. Hij schreef inderdaad verhalen over en vooral rond zijn omzwervingen in de V.S., Australië, Engeland en andere Europese landen, maar je kan ze moeilijk typische reisverhalen noemen.

 

Het eerste boek dat ik van hem las was : "Made in America". Het beschrijft het ontstaan van een aantal Amerikaanse begrippen en woorden. Het is een grappig, vlot geschreven boek, maar tegelijk ook zeer leerzaam. Je zou "Made in America" in het vakje taalkunde kunnen plaatsen, maar voor mij past het boek net zo goed op de plank "geschiedenis". Een ding is zeker, het is aangename, ontspannende lectuur.

 

Dat eerste boek heeft me in ieder geval aangezet om meer "Bryson" te lezen. Hier volgt mijn lijstje :

 

The Lost Continent (1989)  - Het verloren continent

The Mother Tongue (1990)

Neither Here Nor There (1991) - Overal en nergens

Made in America (1994)

Notes from a Small Island (1995) - Een klein eiland

A Walk in the Woods (1998)

Notes from a Big Country (1998) - Aantekeningen uit een groot land

Down Under (2000) - Tegenvoeters, een reis door Australië

A Short History of Nearly Everything (2003) - Een kleine geschiedenis van bijna alles

The Life and Times of the Thunderbolt Kid (2006) - Het wonderbaarlijke leven van de Thunderbolt Kid

Shakespeare (2007) – Shakespeare

At Home – A Short History of Private Life (2010)

One Summer – America 1927 (2013)

 

De meeste boeken vallen op door een grondige kennis van het onderwerp. Bill Bryson gaat beslist niet over één nacht ijs. "A Short History of Nearly Everything" en "Shakespeare" zullen ook de meer wetenschappelijke georiënteerde lezer niet teleurstellen.

 

"The Life and Times of the Thunderbolt Kid" is een autobiografisch boek, maar ook bij het lezen van de overige boeken van Bryson kom je meer over de auteur en zijn omgeving te weten.

 

De eerste zin van "The Lost Continent" is raak : "I come from Des Moines. Somebody had to."

 

Bill Bryson werd inderdaad op 8 december 1951 in Des Moines, Iowa geboren. Hij maakte zijn studie aan de Drake University niet af. In 1973 vertrok hij naar Engeland waar hij een tijdje als journalist werkte (The Times, The Independent). Hij huwde een Engelse en keerde met zijn gezin enkele jaren terug naar de V.S. In 2003 verhuisde het echtpaar opnieuw naar Engeland.

 

Enkele boeken werden ook in 't Nederlands vertaald (zie hoger).

 

Meer over Bill Bryson  :

 

http://www.randomhouse.com/features/billbryson/

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bill_Bryson

http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Bryson

 


Een echte komediantIn 1985 werd ik opgeschrikt door een bericht dat Dom. De Gruyter, directeur van de KNS, in de Studiozaal van de Stadsschouwburg te Antwerpen het overlijden van ene Victor Driessens zou herdenken. Drie jaar later was ik niet minder verrast toen een bekend Antwerps acteur me in Budapest na het ontbijt vriendelijk vroeg of hij de hand mocht drukken van Victor Driessens, ook al behoorde het lichaamsdeel toe aan een naamgenoot van het illustere onderwerp van dit blogje. Hoewel in het Antwerpse geboren, moest ik toegeven dat ik niets wist over deze BA (Bekende Antwerpenaar). Naast mijn nonkel Fik, mijn peter uit Merksem, liepen er vast nog meer mensen met die naam en voornaam rond.

 

In het "Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde" (1888-1891), van F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks lezen we :

 

"Driessens (Victor), geb. te Rijsel 6 Mei 1820, kwam als kind te Antwerpen, waar hij van zijne jongelingsjaren als liefhebber het tooneel betrad en in 1853 een der medestichters werd van het Nationaal Tooneel. Reeds in 1856 verliet hij den Antwerpschen schouwburg, om zich als tooneelist in Noord-Nederland te vestigen en er vervolgens schouwburgbestuurder te worden. In 1863 kwam hij terug naar Antwerpen, waar hij van 1873 tot 1882 bestuurder was en daarna weer als tooneelist verbonden bleef aan den Nederlandschen schouwburg, op wiens tooneel hij eene beroerte kreeg, welke hem vier dagen later, 4 April 1885, deed bezwijken.

 

Hij schreef: De vrolyke kruiskensdag, blyspel met zang in één bedryf, Antw. 1849; De Student zonder Geld, id. 1851; Vyf uren verlof, blyspel in één bedryf, Antw. 1853; Een Tooneelspel op den buiten, blijspel in 1 bedrijf, Antw. 1866; De Watergeuzen, blijspel in 1 bedrijf, Antw. 1868."

 

Antwerpen heeft een straat naar de "tooneelist" genoemd (een zijstraat van de Lange Elzenstraat op 't Zuid), maar wat nog het meest opvalt is het standbeeld van Victor Driessens op de Graanmarkt. Stel je voor, dat imposante beeld, van de hand van Frans Joris, stond lange tijd binnen, in de Vlaamse Schouwburg en nadien in de foyer van de Bourlaschouwburg. Op de stedelijke begraafplaats Schoonselhof staat ook zijn gerestaureerde grafmonument, recht tegenover zijn beroemde tijdgenoot en medestrijder voor de Vlaamse zaak Hendrik Conscience. Het gedenkteken stond eerst op zijn eerste graf in het Kielkerkhof. Victor Driessens was niet enkel de pionier van het Vlaams toneel en de eerste directeur van de huidige Koninklijke Nederlandse Schouwburg (vulgo "Kaauwe Nest"), hij was ook een BV (Bekend Vrijmetselaar). Ook deze club is zijn grote komediant niet vergeten. Ze drongen met klem aan op de restauratie van zijn grafmonument.

 

De toneelspeler werd trouwens niet als Victor, maar als Joannes Baptista Victor Driessens op 8 mei 1820 in Rijsel geboren. Hij was pas 64 toen hij op 4 april 1885 in Antwerpen op de planken de geest gaf.

 

Hij was gehuwd met Joanna Knops van wie hij op 7 maart 1849 in Den Haag een dochter kreeg, Elisabeth Catharine Driessens. Die Elisabeth werd ook toneelspeelster en huwde eerst met Desiderius Joannes Coryn en later met Emilius Eduard Verstraete.

 

Mijn ouders zagen in mij ook een goede "commediant". Het zou dus best kunnen dat ik verwant ben met die illustere Antwerpenaar. De genealogische gegevens waarover ik beschik gaan niet ver genoeg in de tijd om op die vraag een definitief antwoord te kunnen geven, maar onze voorouders komen alvast uit dezelfde streek rond Antwerpen (Markgravelei, Kiel, Berchem).

 

Meer over Joannes Baptista Victor Driessens :

 

http://www.schoonselhof.be/driessens.html

http://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Toneelhuis_ion